Produkter & Services

Vi tilbyder offentlige virksomheder inden for sundhedssektoren, samt den private borger, en effektiv og omsorgsfuld vikardækning med stor vægt på faglighed og fleksibilitet. Vores vikarer er alle udvalgte, har stor erfaring, er kompetente og yder professionel omsorg for patienter og borgere.  Tryk på det område du søger vikar til og læs nærmere om hvad vi tilbyder på det bestemte område.

Sundhedssektor

Vikar-in formidler kvalificerede vikarer til sundhedssektoren indenfor alle sundhedsfaglige specialer.
Vi formidler medarbejdere indenfor følgende faggrupper.

• Sygeplejersker
• Plejehjemsassistenter
• Sygehjælpere
• Plejere
• Social- og sundhedsassistenter
• Social- og sundhedshjælpere
• Handicaphjælpere
•  Studerende til fastvagter og gangvagter

Psykiatri og socialpsykiatri

Vikar-in har kvalificerede vikarer der er rustet til opgaver i psykiatrien.
Du kan med fordel bestille bemanding til:

• Udsatte unge
• Udadreagerende demente
• Hjerneskadede borgere
• Opgaver i misbrugsmiljø i private hjem
• Skærmning af psykiske syge og domfældte borgere
• Ekstra støtte til personale

Studerende

Vikar-in tilbyder studerende som fastvagter og gangvagter, vi har et bredt udvalg af studerende indenfor sundhed.
Vi leverer studerende til akutte fastvagter og gangvagter indenfor 2 time.

• Medicin studerende
• Sygeplejestuderende
• Sosu assistenter studerende
• Sosu hjælper studerende
• Kiroprakter studerende
• Ergo-og fysioterapi studerende

Kontakt os idag

Vi sidder klar til at tilbyde dig danmarks bedste og mest kompetente vikarer til jeres virksomhed.

Adresse:

Åsumvej 141, 5240 Odense NØ

Tlf:

25 72 72 49

Email:

info@vikarin.dk

Døgnåbent

Alle dage